Visie

Twee dorpsscholen met een eigen identiteit, eenzelfde visie die gedragen wordt door het volledige team. We bieden kwaliteitsvol, vernieuwend onderwijs met oog voor talent, zorg op ieders maat en een hart voor STEM. We streven naar een nauwe samenwerking tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. De school vertrekt steeds vanuit een positieve ingesteldheid.

Zorgwerking

De school beschikt over een stevige zorgwerking waarin zowel leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong als leerlingen met ontwikkelingsachterstand onderwijs op maat krijgen. Pesten wordt concreet aangepakt volgens de “No Blame” methode. De tweewekelijkse “Move tegen pesten” en andere acties werken hierbij ondersteunend.

Ouderbetrokkenheid

Tweemaandelijks is er een digitale nieuwsbrief waarbij de uitstappen, kunstkuurwerking, lessen en activiteiten, werking van het oudercomité en info aangaande evenementen centraal staan. Het oudercomité organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan alle leerlingen.

Kwaliteitsvol onderwijs

Hierin staat het FEE principe centraal: functioneel, efficiënt en effectief. Prioriteiten en doelen worden hierbij vooropgesteld, nagestreefd en bereikt. We zijn een innovatieve school die inzet op STEM onderwijs, leesonderwijs en co-teaching. Ook zetten wij in op het werken in kleine groepen, een werkvorm die zorgt voor een verhoogde interactie. Sinds september 2019 zijn we een kunstkuurschool met o.a een kinderkoor, waarbij er een nauwe samenwerking is met SAMWD tijdens de lessen muzische vorming. Leerkrachten en directie werken doelgericht samen om kwaliteitsvol onderwijs te bieden en scholen zich permanent bij.

Een ‘(h)echte’ school

We zijn een gezonde school met oog voor het milieu. Een plaats waar de leerlingen zich op een creatieve manier, volgens hun eigen talenten kunnen ontplooien. Hierbij krijgen ze de nodige feedback waardoor het leereffect vergroot en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Agenda

Geplande evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.