Nieuws

11/3 Maatregelen Corona

Beste ouder

De overheid neemt nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken en om kwetsbare groepen te beschermen. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen. Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote indoorevenementen te annuleren. Er zijn ook extra maatregelen om ouderen te beschermen, omdat deze tot de risicogroep behoren.

De burgemeester volgt samen met de schooldirecties en de veiligheidscel de situatie nauwgezet op, gebaseerd op de instructies van de overheid en de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap Onderwijs. Er is geen reden tot ongerustheid of paniek.

Voor scholen en stedelijke academies geldt:

  • Scholen blijven open en focussen zich op hun kerntaak: lesgeven.
  • Het contact tussen kinderen en volwassenen (of andere externen) moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Het lokaal bestuur Dendermonde beslist om alle activiteiten waar contacten met externen mogelijk zijn te annuleren tot de paasvakantie, zoals bv. opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen, zwemmen …

Concreet betekent dit voor GBS De Klinker en Echo dat volgende evenementen en uitstappen NIET doorgaan:

De Klinker
Donderdag 12 maart Musical Kunstkuur
Donderdag 12 maart Voorstelling in CC Jan Tervaert: De Gruffalo
Zondag 15 maart Eetfestijn georganiseerd door het oudercomité
Woensdag 18 maart Workshop Vilten en leder in het begijnhofmuseum (L5-L6)
Vrijdag 26 maart Op bezoek in het Oscar Romerocollege, kennismaking met het 1ste middelbaar
Vrijdag 27 maart Megafuif Zenith
Maandag 30 maart Wenmoment peuters
Volledige maand maart Alle zwemlessen
Echo
Vrijdag 20 maart Musical Kunstkuur
Vrijdag 26 maart Op bezoek in het Oscar Romerocollege, kennismaking met het 1ste middelbaar
Vrijdag 27 maart Megafuif Zenith
Volledige maand maart Alle zwemlessen

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch niet nodig:

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je zelf doen? 

Als iedereen de preventieve maatregelen zo goed mogelijk naleeft, kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus in ons land niet doorbreekt of op z’n minst een minder grote uitbraak wordt.

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.Neem telefonisch contact op met je huisarts, die de juiste procedure volgt.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.

Meer informatie?

  • Algemene info en veelgestelde vragen: info-coronavirus.be.
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800-14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
  • Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.