Nieuws

Wij zijn kunstkuurschool!

Het project Kunstkuur trok de aandacht van heel wat scholen waaronder ook die van de gemeentelijke basisschool De KlinkerEcho. De school schreef met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde een project uit. Het benutten van de aanwezige talenten en van elkaar leren, vormden de uitgangspunten. Samen selecteerden ze concrete doelen en bedachten een enthousiaste titel. De bib ondersteunt om het project in verband te brengen met de sage van het Ros Beiaard. De befaamde Ros Beiaardommegang vindt immers plaats in mei 2020. En omdat dit slechts éénmaal om de tien jaar gebeurt, konden ze de kans om de leerlingen onder te dompelen in dit cultureel werelderfgoed natuurlijk niet laten liggen. Vandaar dus: ‘Is ’t Ros Beiaard echt een peirt met een strik in zijne steirt?’ De school is enorm fier om als Kunstkuurschool geselecteerd te zijn.